Erhverv

TIL FORSIDE

ABA  Automatisk Brand Alarmering

Automatisk Brand Alarmering (ABA) er et brandalarmeringsanlæg, der består af en central med en indbygget nød-strømforsyning. På anlægget er der detektorer, tryk og blink, og der er tilsluttet et overvåget modem, der afgiver alarm til brandvæsenet. Desuden er brandtrykket på anlægget beskyttet af glas for at undlade fejlaktivering. Anlægget installeres og etableres med et brandhæmmende kabel.

 

Årligt tjek af ABA-anlæg

Hvis I har et ABA-anlæg i virksomheden, er det påbudt ved lov, at det skal serviceres og kontrolleres en gang om året. På den måde sikrer I jer, at anlægget fungerer optimalt, og I undgår fejlalarmer til brandvæsenet.

 

Hos Lelectric har vi særligt uddannede ABA-installatører til netop at varetage serviceringen og kontrollen af jeres ABA-anlæg. Vi kan tilbyde en fast serviceaftale på alle tidspunkter af døgnet  så snart alarmen lyder, er vi parat til at rykke ud. Kontakt os for en snak om, hvilken serviceaftale, der passer jeres virksomhed bedst.

 

Hvad kan et ABA-anlæg overhovedet?

Hvis der udbryder brand i virksomheden, er et ABA-anlæg jeres nye bedste ven. Anlægget opsnapper nemlig branden i begyndelsesfasen, hvorefter det slår alarm  typisk til brandvæsenet, men det kan også indstilles, så personer i virksomheden varsles og kan blive evakueret i en fart. Personsikkerheden øges altså også med en ABA-installation.

 

Er der tilsluttet andre brandsikringsforanstaltninger, der kan medvirke til at bekæmpe/hæmme branden, kan de også aktiveres ved hjælp af ABA-anlægget.

 

Nogle virksomheder har installeret et ABA-anlæg, fordi brandmyndigheden eller måske endda loven kræver det. Andre virksomheder installerer det ganske frivilligt, fordi en brand, der opdages tidligt, er med til at mindske skadernes omfang. Og så kan en installation af et ABA-anlæg desuden give et nedslag i forsikringspræmien.

 

Eksempel på effekten af ABA

  1. En gæst ryger på sit hotelværelse (trods rygeforbud)
  2. Systemet registrerer en alarm
  3. Samtlige branddøre på etagen lukker automatisk
  4. Receptionen får besked, og der sendes automatisk en besked til Lelectric, som kommer for at inspicere (gør de det?!)

Alt foregår automatisk, så du skal ikke løfte en finger, efter ABA-anlægget er installeret. Det er da smart, ikke? (Det er hotelgæsten muligvis ikke enig i)

 

Videomanual på ABA-anlæg

Som noget nyt har Lelectric lavet instruktionsvideoer af, hvordan I betjener jeres ABA-anlæg. På den måde kan relevante personer i virksomheden få en udførlig gennemgang af anlægget, hvis og når der opstår et behov for det.

 

Se video her 

aba_anlaeg.png

 

Vi tilbyder serviceaftaler på

blandt andet ABA-anlæg

med 24 timers udrykning.

 

Ring til os på

 

Telefonnummer

videoovervaagning.png

 

Gælder det sikkerheden,

så tager vi os af adgangs-

kontrol, opsætter sikrings-

anlæg samt installerer

videoovervågning.

 

faa_et_tilbud.png